دوره آموزشی هوش سازمانی اضافه شد

دوره هوش سازمانی، یک مجموعه ابزار پیشرفته برای رشد و تعالی اقتصادی سازمان ها یا کسب و کار های کوچک می باشد، شاید بتوان هوش سازمانی را در یک جمله با این عبارت توصیف کرد:
"ارتقاء عملیات و فرایندهای کلیدی کسب و کار از طریق تامین اطلاعات و دانش حیاتی کسب و کار در زمان درست، قالب درست و برای همه سطوح سازمانی"
امیدوارم با تهیه این دوره آموزشی و مطالعه مستمر آن به نتیجه مورد قبول برسید.


به سایت جدید خوش آمدید

وب سایت جدید گروه آموزشی طالب لو در آخرین ماه سال هزار و سیصد و نود و سه رسماً افتتاح شد. در این طرح جدید سعی شده که تمام قسمت های وب سایت به هر سایزی واکنش گرا بوده و خدمات تدریس، مشاوره و فروش بسته های آموزشی با پرداخت الکترونیک انجام پذیر باشد. از تمام دوستان، اساتید و دانشجویان تقاضا می شود که نظرات و پیشنهادات خود را به این گروه اعلام نمایند.